Κατηγορίες επισκεπτών

για μέσα

Η Metal Machinery θα είναι το κέντρο εξελίξεων για όλη την αγορά επεξεργασίας μετάλλου, του βιομηχανικού εξοπλισμού και της βιομηχανικής υπεργολαβίας. Θα προσελκύσει τη βιομηχανία, τα μεγάλα εργοστάσια, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και όλους τους ειδικούς του κλάδου.

Η προεγγραφή της έκθεσης δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη.

 • βιομηχανίες
 • βιοτεχνίες
 • μηχανικοί παραγωγής
 • τεχνικοί διευθυντές
 • μηχανικοί σχεδιασμού
 • διαχειριστές ποιότητας
 • αγοραστές
 • ειδικοί σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
 • Μηχανολογίας – Μηχανουργίας
 • Προϊόντων από λαμαρίνα
 • Χάλυβα και αλουμινίου
 • Ηλεκτρολογικής μηχανικής
 • Κατασκευή μηχανημάτων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού
 • Ανανεώσιμης ενέργειας
 • Βιομηχανίας ηλεκτρονικών
 • Παραγωγής σιδήρου και χάλυβα
 • Ναυπηγοεπισκευαστικής
 • Ναυτιλίας
 • Συνεργεία-φανοποιίας
 • Διυλιστηρίων
 • Βιομηχανικών ειδών
 • ΜΜΜ
 • κα.