Κατηγορίες Εκθεμάτων

 • Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου
 • Βιομηχανική Υπεργολαβία
 • Μηχανές Συγκόλλησης
 • Βιομηχανικός Εξοπλισμός
 • Κοπτικά Εργαλεία
 • Βιομηχανικά Είδη και Αναλώσιμα
 • Βιομηχανικά Όργανα Ελέγχου και Μετρήσεων
 • Συστήματα CAD / CAM / CIM
 • Ηλεκτρολογικός Βιομηχανικός Εξοπλισμός
 • Ρουλεμάν
 • Χάλυβες
 • Αυτοματισμοί
 • Εργαλεία (ηλεκτρικά – χειρός – αέρος)
 • Μηχανήματα Αμμολαβής – Υδροβολής – Βαφής
 • Ανυψωτικά