Κατηγορίες Επισκεπτών

Η Metal Machinery θα είναι το κέντρο εξελίξεων για όλη την αγορά επεξεργασίας μετάλλου, του βιομηχανικού εξοπλισμού και της βιομηχανικής υπεργολαβίας. Θα προσελκύσει τη βιομηχανία, τα μεγάλα εργοστάσια, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και όλους τους ειδικούς του κλάδου.

Για τη φόρμα προεγγραφής πατήστε ΕΔΩ.

 • βιομηχανίες
 • βιοτεχνίες
 • μηχανικοί παραγωγής
 • τεχνικοί διευθυντές
 • μηχανικοί σχεδιασμού
 • διαχειριστές ποιότητας
 • αγοραστές
 • ειδικοί σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
 • Μηχανολογίας – Μηχανουργίας
 • Προϊόντων από λαμαρίνα
 • Χάλυβα και αλουμινίου
 • Ηλεκτρολογικής μηχανικής
 • Κατασκευής μηχανημάτων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού
 • Ανανεώσιμης ενέργειας
 • Βιομηχανίας ηλεκτρονικών
 • Παραγωγης σιδήρου και χάλυβα
 • Ναυπηγοεπισκευαστικής
 • Ναυτιλίας
 • Συνεργεία-φανοποιίας
 • Διυλιστηρίων
 • Βιομηχανικών ειδών
 • ΜΜΜ
 • κα.