Φόρμα Προεγγραφής επισκεπτών

Η προεγγραφή για την έκθεση έχει λήξει.

Θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην reception της έκθεσης έχοντας σας μαζί σας την επαγγελματική σας κάρτα.